Registrácia

Registrácia prebehne automaticky pri prvom nákupe. Po prihlásení k svojmu účtu získate prehľad realizovaných nákupov v minulosti a taktiež si systém pamätá nákup, ktorý ste vložili do košíka, ale zatiaľ neobjednali, aj po opustení nášho webu. Pri opätovnom prihlásení môžete pokračovať v nákupe a tovar objednať.


Meno/Firma:*
IČO:
DIČ/IČ DPH:
 
Telefón:*
Fax:
E-mail:*
 
Fakturačná adresa: *
Dodacia adresa:
Vyplňujte iba ak je dodacia adresa iná ako fakturačná
 
Heslo:
Pri zadaní hesla Vás systém automaticky zaregistruje
a budete môcť sledovať stav Vašej objednávky.

Ochrana osobných údajov pre e-shop e-mama.sk

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.e-mama.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Contessa s.r.o. so sídlom Ždiar 651, 059 55, IČO: 44868863, oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-mama.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

Po zrušení registrácie v e-shope www.e-mama.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Contessa,s.r.o. povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Contessa ,s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Contessa,s.r.o. vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných spoločnosťou.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:

  • Slovenská pošta a.s. (IČO-36 631 124)
  • Kuriérska spoločnosť DPD


Hodnotenia z Modrykonik.sk, pre PRO CONTESSA,s.r.o.